Foreningen IT-Sydfyn

Hvorfor IT-Sydfyn?

De seneste år er flere af de sydfynske IT-virksomheder blevet kåret som Gazeller. Virksomheder, som nogle af os slet ikke var bevidste om, ligger på Sydfyn - og disse virksomheder er jo blot et fåtal af alle de IT-virksomheder, som findes på Sydfyn. Idéen om at skabe IT-Sydfyn opstod, da vi oplevede, at vi går med de samme udfordringer og generelle ønske om at skabe opmærksomhed omkring, at der rent faktisk findes arbejdsplader indenfor IT-området på Sydfyn.

Efter blot et par møder med flot tilslutning, blev foreningen IT-Sydfyn til og vi arbejder nu målrettet med det, der er defineret som foreningens overordnede formål: Vidensdeling, fællesskab og netværk, og at få Sydfyn på IT-landkortet

Foreningen er åben for medlemmer. Er du interesseret, kan du rette henvendelse til foreningens formand Kenneth Seerup Jørgensen på kese@uddata.dk, som gerne uddyber formålet med stiftelsen- og medlemskab af IT-Sydfyn.

 

Der er ingen nye aktiviteter.