Om IT-Sydfyn

Foreningens formål

IT-SydFyn er et nydannet netværk, som ønsker at skabe viden, danne netværk og udbrede kendskabet til, og om, IT-virksomheder på Sydfyn. I netværket ønsker vi, at alle, der arbejder med IT i alle former – både i de deciderede IT-virksomheder og IT-folk i andre typer virksomheder, vil deltage og blive en aktiv del af netværket.

Initiativtagerne bag IT-Sydfyn har gennem længere tid gået med fornemmelsen af, at vi gennem større vidensdeling og samarbejde vil opnå en række synergier. Derfor er netværket nu etableret og de første virksomheder indtrådt som medlemmer. 

Vi vil synliggøre og styrke anvendelsen af IT-kompetencer på tværs af virksomheder i netværket

I netværket vil vi arrangere virksomhedsbesøg, skabe kompetencenetværk på tværs og dermed få kendskab til, og indblik i til de fællestræk, der kendertegner IT-branchens arbejdsopgaver. Vi ønsker også at trække branchens spydspidser til Sydfyn, så vi alle kan blive inspireret.

IT-Sydfyn ønsker at skabe overblik over uddannelse og formidle kontakt mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder i netværket. På den måde ønsker vi at vække interessen for virksomheder i lokalområdet og dermed lette rekrutteringen– både af studerende og færdiguddannede kandidater.

Vi er i gang med at udbrede kendskabet til IT-Sydfyn, og vi har i første omgang en række initiativer klar, som du kan blive en del af.

Er du interesseret og vil gerne vide mere, er du velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen. Vi byder gerne nyetablerede IT-iværksættere velkommen i netværket, så de ikke står alene.